STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Standardowe Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do usług projektowych świadczonych przez firmę MICROSENSE (do pobrania)

Usługi produkcyjne (produkcja obwodów drukowanych, usługi obróbki mechanicznej, wielkoseryjny montaż kontraktowy) jest wykonywany przez firmy z nami wspołpracujące. Dla tych rodzajów usług mają zastosowanie Standardowe Warunki Sprzedaży tych firm (KONO, UNIDRUK, Wrocławski Park Technologiczny).

Standardowe Warunki Sprzedaży firmy KONO (obwody drukowane PCB) (do pobrania)

Standardowe Warunki Sprzedaży firmy UNIDRUK(obwody drukowane PCB) (do pobrania)